top of page

Contacteer ons

Geef voor helminth therapie ten minste de volgende informatie op:

  • Je leeftijd

  • Je ziekte en hoe lang je er aan lijdt

  • Een samenvatting van de problemen die u wilt behandelen en een geschiedenis van eventuele reeds gevolgde behandelingen

  • Eerdere ervaring met helminthen

  • Of u nu bijzonder gevoelig bent voor supplementen, voedingsmiddelen of andere stoffen, of u  gediagnosticeerd bent met MCS (multiple chemische gevoeligheid), FMS (fibromyalgiesyndroom), ME/CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), een mestcelaandoening, eosinofiele oesofagitis / gastro-enteritis, narcolepsie of mitochondriale disfunctie

  • Elke geschiedenis van kanker, bloedstollingsstoornis of ernstige infectie zoals de ziekte van Lyme, AIDS of andere chronische ziekten

  • Als u darmvernauwingen heeft of vermoedt te hebben als gevolg van de ziekte van Crohn

  • Als u al zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden in de nabije toekomst

Thanks for submitting!

Together against Allergy and Autoimmunity

bottom of page